GPS monitoring

Easy Track SP

EASYTRACK jednotka systému na monitorovanie a zabezpečenie vozidiel. Online sledovanie vozidla na mapách Google maps, generovanie knihy jázd za zvolené obdobie, nadštandartné zabezpečovacie funkcie.

Easy Track F

EASYTRACK jednotka systému na monitorovanie a zabezpečenie vozidiel. Online sledovanie vozidla na mapách Google maps, vstupy pre pripojenie sond na meranie hladiny paliva v nádrži dieselových vozidiel, nadštandartné zabezpečovacie funkcie.

Rozoznávanie súkromných a služobných jázd

Sada na rozoznávanie súkromných a služobných jázd ku gps jednotkám Easytrack.

Polohový snímač TIL 400

Polohový snímač s vysokou citlivosťou na zmenu polohy (naklonenia) zaparkovaného vozidla.

Nárazový snímač ASS 1

Nárazový snímač sa aktivuje  pri nehode vozidla. Po pripojení k systému easyTrack pri nehode je ihneď  automatiky zasielaná informácia vo forme SMS správy a/alebo volania na vopred naprogramované tel. čísla.

EasyFUEL sonda

easyFUEL sonda – kapacitná sonda na meranie hladiny paliva v nádrži pre vozidlá a pracovné stroje s dieslovými motormi.

Snímač na meranie teploty - EasyTEMP

EasyTEMP – snímač na meranie teploty určený na pripojenie k vozidlovej jednotke easyTRACK F.

Easy GAS

Modul pre analógové snímanie hladiny paliva v nádrži určený na pripojenie k existujúcemu snímaču hladiny paliva v nádrži vozidla (plaváku).

Panic tlačidlo PANIC SW

Panik tlačidlo - tlačítko s kabelážou určené na pripojenie k panik vstupu jednotiek EASYTRACK  a EASYTRACK F.

Záložný zdroj ZDR GM50

Záložný napájací zdroj – pre záložné napájanie jednotiek Easytrack a Easytrack F príslušenstva sada obsahuje akumulátor 12V  1.3Ah, kabeláž.