O nás

Kabecars
Spolo?nos? vznikla v roku 2010. Hlavnou oblas?ou ná?ho p?sobenia je:
  • - autoelektrika (predaj a montá? autoalarmov,   centrálnych zamykanĂ­, imobilizĂ©rov, tajnych   vypĂ­na?ov,    xenĂłnov, handsfree, dia?kovych   ovládanĂ­)

  • - vyroba autok?Ăş?ov v?etkych zna?iek

  • - predaj a kĂłdovanie transpondĂ©rov do autoklĂş?ou

  • - predaj a kĂłdovanie originálnych dia?kovych   ovládanĂ­

  • - oprava elektroin?taláciĂ­ a elektrickych ?astĂ­ vozidla

  • - otváranie vozidiel

  • - vyroba k?Ăş?ou pod?a zámku vozidla

Zo ?irokej ponuky autopríslu?enstva Vám radi poradíme pod?a Va?ich predstáv ?i u? osobne, telefonicky alebo emailom. Bli??ie informácie nájdete v sekcii kontakty.